Om udstillingen

OM UDSTILLINGEN

 

 

Intention

 

Intentionen med udstillingen Open Window Units udeklima – indevejr er at forbinde ude og inde.

 

Med udgangspunkt i materiale, lyd og rum (væv + musik + arkitektur), har vi frembragt værker, der er placeret inde, men handler om vejret udenfor - på den måde håber vi at forbindelsen mellem ude og inde øges.

 

Når vi oplever et rum – ude eller inde – opfatter vi det primært gennem syns- og høresansen. Vi ser og hører rummets størrelse, materialer og forløb. Til disse indtryk knyttes hukommelse om overfladernes materialitet og associationer til minder og forestillinger.

 

Værkernes udtryk er netop både visuelle og auditive. Værkernes auditive udtryk indvirker på oplevelsen af rummets materialitet og størrelse, idet værkerne er både lydabsorberende og lydgivende. Lydabsorptionen indikerer, at rummets materialer er porrøse og samtidig genskaber værkernes lydabsorberende virkning - i et vist omfang - uderummets frie akustik og påvirker oplevelsen af rummets størrelse og forløb. Værkerne udsender lyde og både lydene og værkernes visuelle billeder og former associerer til uderummets vejrlig.

 

Det er vores intention at kombinere visuelle og auditive sanseindtryk sådan, at udstillingsrummet opleves som lidt nærmere udeklimaet end sædvanligt. At skabe et idéelt rum, hvor væggenes funktion som ly- og lægivere består, men hvor deres hårde materialitet er visket ud.

 

 

Open Window Units

 

 

Enheden Open Window Unit blev tidligere anvendt til angivelse af et materiales lydabsorberende egenskaber. Lydabsorption ‘lyder’ ligesom et åbent vindue – lyden forsvinder, hvilket blev konstateret af W. C. Sabine i 1912. Én Open Window Unit svarer til én kvadratfod 100% lydabsorberende materiale.

 

I et vist omfang kan lydabsorption skabe en auditiv oplevelse af åbninger. Omvendt kan lydreflektion skabe en oplevelse af rumafgrænsninger. Af disse hørbare indtryk opstår rummets komposition af flader og åbninger for os auditivt. Lydabsorptionens rumskabende virkning begrænses dog af, at vi ikke, fra lydabsorptionens åbning, hører direkte lyde, sådan som vi ville gøre det fra et åbent vindue.

 

For at understøtte lydabsorptionens rumdannende virkning, har udstillingens enheder (værker) motiver. lyde og former, der associerer til rummet udenfor. Samtidig er enhederne også bud på, hvordan lydabsorberende materialer kan give samstemmende auditive og visuelle sanseindtryk – både auditivt og visuelt oplever vi en åbning.

 

Det er imidlertid ikke et fysisk rum, vi oplever, men et imaginært rum. Kraften i et imaginært rum er dets evne til at rumme forestillinger – fænomener, der ikke kan være fysisk tilstede.

 

 

Udeklima - indevejr

 

 

Klima er det målte gennemsnit af vejret, mens vejr er de sanselige udsving i klimaet. Udeklima er omdiskuteret og faretruende nær en katastrofe mens indeklima næsten er det kedeligste man kan forestille sig. Vejr findes kun udenfor – men et indendørs vejrlig kunne øge indeklimaets sanselighed betragteligt!

Det er som om vi ikke fuldstændig er til passet livet indendørs: Bestandig længes vi ud i den sol og blæst vi kan se ud af vinduet og vi generes af de rungende lyde, der skabes af vores bygningers hårde materialer og geometriske former.

 

Omvendt er vi vist heller ikke fuldstændig tilpasset livet udenfor: Modvinden kan være alt for hård ligesom kulden, og når vi gennemblødes af regnen, længes vi efter komforten indendørs.

 

Forholdet mellem ude og inde er en klassisk problematik i moderne vestlig arkitektur. Vejret udenfor rummer en uforlignelig sanselighed og skønhed mens komforten indenfor ikke har sin lige i vejrligenes evindelige skiften. Men hvor meget skal klimaskærmen, der adskiller de to, åbnes og hvad skal lukkes ind?

 

Ved opførelsen af byggerier opstår behovet for et kunstigt klima – indeklimaet. Lamperne erstatter solen, ventilationsanlægget erstatter vinden og akustikpladerne erstatter den frie akustik udenfor, hvor lydbølgerne kan rulle frit over landskabet.

 

Udstillingen Open Window Units er et bud på hvordan vejligets lyde og synsindtryk kan bringes indendørs. Værkerne er lydabsorberende, sådan at uderummets lydforhold - i et vist omfang - genskabes, og med værkernes visuelle udtryk forsøger vi at skabe association til vejret udenfor.

 

 

Cecilie Bendixen